tisdag 13 januari 2015

Uppstart

Nu sätter vi igång vårens slöjdarbete. Er uppgift blir att i grupp om tre tillaga en tre rätters meny med tydligt tema. (Grekiskt, vegetariskt…) 
Ni skall tillverka måltiden i olika material (mjuka som hårda) med olika valfria tekniker. 
Ni dokumenterat gruppens arbete här på bloggen efter varje lektion. Och vi (Karolin och Maria) kommer ge er feed back här på bloggen. 


  

Åk 8 Vt 2015 Pedagogisk Planering för……………………… i slöjd
”Tre rätters”

Konkretisering av målen utifrån kunskapskraven i kursplanen:


Er uppgift blir att i grupp om tre tillaga en tre rätters meny med tydligt tema. (Grekiskt, vegetariskt…) Ni skall tillverka måltiden i olika material (mjuka som hårda) med olika valfria tekniker. Ni dokumenterat gruppens arbete på en blogg – halv åtta hos oss halvatthososs.blogspot.se/
Hela arbetet skall vara klart att presenteras på öppet hus i maj (v.21)


Arbetssätt/undervisning:


Vi kommer att gå igenom uppstarten/idéfasen på ert arbete tillsammans. Eleven kommer att jobba praktiskt utifrån sina förutsättningar. Vi kommer att gå igenom olika slöjd begrepp och tekniker som är relevant för just detta projekt.


Bedömning:

Det vi bedömer är det som ligger på talriken:

·         hur vällagad rätten är (noggrannhet)
·         om gruppen holt sig till temat
·         sammarbetet i gruppen
·         receptet (skissen)
·         Hur naturtrogen rätterna är ( materialval)


Bedömningsmatris
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Du kan skapa ett slöjdföremål i olika material på ett ganska noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Du kan skapa ett slöjdföremål i olika material på ett noggrant sätt med hjälp av instruktioner. Du försöker komma framåt i ditt slöjdarbete på egen hand.
Du kan skapa ett slöjdföremål i olika material på ett mycket noggrant sätt med hjälp av instruktioner. Du kommer framåt i ditt slöjdarbete på egen hand.

Du kan testa på ett ganska bra sätt hur olika material och tekniker kan användas tillsammans. Du tar hänsyn till sakernas utseende och hur de fungerar.
Du kan testa på ett bra sätt hur olika material och tekniker kan användas tillsammans. Du tar hänsyn till sakernas utseende och hur de fungerar.
Du kan testa på ett mycket bra sätt hur olika material och tekniker kan användas tillsammans. Du tar hänsyn till sakernas utseende och hur de fungerar.
välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Du kan hjälpa till att utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.

Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande

Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera och skapa och med material som du själv letar upp.Du kan hjälpa till att ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Du kan ge förslag och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Du kan ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och använder ord och uttryck från slöjden på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklande omdömen om hur du har arbetat och använder ord och uttryck från slöjden på ett bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och använder ord och uttryck från slöjden på ett mycket bra sätt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar